Αρχική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του τμήματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας Fürth

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στους μικρούς Έλληνες

Τα μαθήματα γίνονται υπό την αιγίδα της Ελληνορθόδοξης Ενορίας Αγίας Παρασκευής Φύρτης και Περιχώρων που εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Νεοελληνική γλώσσα.

Tα παιδιά έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο σχολείο μας τα μαθήματα των Τμημάτων Μητρικής Γλώσσας. Αυτά τα μαθήματα παραδίδονται από τη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής ως το επίπεδο Γ2 και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μητρική τους γλώσσα, αλλά και στον πολιτισμό της χώρα καταγωγής τους. Η ενασχόληση με τη μητρική γλώσσα και τον πολιτισμό της πατρίδας τους, τα βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικής και οικογενειακής τους ταυτότητας και τα βελτιώνει στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας ή και περισσότερων γλωσσών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, τα παιδιά που έχουν βασικές γνώσεις στη μητρική γλώσσα διευκολύνονται στην εκμάθηση και άλλων γλωσσών. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την παραπέρα εκπαίδευσή τους, αλλά και για την ανεύρεση εργασίας τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.